Menu Close

Ania Na! Ang Unang Papas-pasay Sa Kamot

Ang Doakio naga pahibalo kaninyo sa unang San Francisco Agusan Young Masters Typing Speed Contest! (YMTSC) Kong para sa imo ikaw ang naay pinaka paspas ug kamot sa pag encode gamit ang kamot o tiil, Ali Na! Apil Na!


Asa: sa Municipal Evacuation Center in San Francisco, Agusan del Sur, Philippines.

This image has an empty alt attribute; its file name is 2019-Location-San-Francisco-YMTSC-1024x712.png
Young Masters Typing Speed Contest 2019 Lokasyon

Para Sa Mga Batan-on Nga Papremyo

1st Prize – ₱5,000

2nd Prize – ₱2,500

3rd Prize – ₱1,000

Para Sa Mga Bata Nga Papremyo

1st Prize – ₱3,000

2nd Prize – ₱1,500

3rd Prize – ₱750

Ang kontest ipahigayon sa Sabado, Marso 16, 2019 mag sugod 1:00PM hangtud 7:00PM sa Emergency Evacuation Center in San Francisco, Agusan del Sur, Philippines.

Naa tay Registration fee nga 20 pesos sa matag-usa sa mga batan-on 18 hangtud 25 ug 10 pesos sa matag-usa sa mga bata 17 paubos. Kinanghalan 25 paubos ra gyud ang edad sa mga kontestant. Ang mga naka pa registro maka dawat ug sertipikasyon sa pag-apil nga naga pagpamatuod sa ilang gikusgon ug kahanas sa pag encode o  touch typing. Ikaw mahimong motambong ug makasaksi sa kontest nga libre.

Aron magparehistro, mensahe lang mo sa Doakio page sa Facebook sa www.facebook.com/doakio o i-text kami sa 09985687821 o 09985687820.

Walay hardware ang gikinahanglan. Kami mo hatag sa tanan nga mga kompyuter ug mga keyboard nga pagamiton. Ge suportahan ang mga Layout sa Keyboard nga QWERTY ug Dvorak.

Proud Sponsors:


– GOLD Sponsors : Informatics Computer Institute, Agusan del Sur


– SILVER Sponsors : JP Fruits Retailer

– SILVER Sponsors : Jasper and Kissa Computer Center

Note, this blog post has also been translated to English.

Tandaan, Ang blog na ito ay isinalin din sa Tagalog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Doakio, Brgy 2, San Francisco, 8501, https://doak.io. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact