Menu Close

Paligsahan ng mga Mabibilis sa Pagtipa

Isa ka bang henyo pagdating sa pagtatype sa keyboard? Mabilis ba ang iyong mga daliri sa pagtipa ng mga letra? Kung oo, patunayan mo!

Sumali na sa Young Masters Typing Speed Contest (YMTSC) ng Doakio! Ito ay magiging taunang patimpalak ng Doakio dito sa San Francisco, Agusan, at inaanyayahan namin kayong makilahok.

Saan: sa Municipal Evacuation Center in San Francisco, Agusan del Sur, Philippines.

This image has an empty alt attribute; its file name is 2019-Location-San-Francisco-YMTSC-1024x712.png
Young Masters Typing Speed Contest 2019 Lokasyon

Ang YMTSC ay bukas sa mga edad 25 anyos pababa, at nahahati sa dalawang kategorya: Adult Category (18-25 anyos) at Children Category (17 anyos pababa).

Adult Category Prize

1st Place: ₱5,000

2nd Place: ₱2,500

3rd Place: ₱1,000

Children Category Prize

1st Place: ₱3,000

2nd Place: ₱1,500

3rd Place: ₱750

Ang paligsahang ito ay gaganapin sa Sabado, Marso 16, 2019, mula 1:00PM hanggang 7:00PM sa Emergency Evacuation Center ng San Francisco, Agusan del Sur, Philippines.

Ang mga interesadong lumahok ay maaaring mag-send ng mensahe sa Facebook ng Doakio (facebook.com/doakio) o mag-text sa 09985687821 o 09985687820 upang makapagpa-pre-register.

Paalala lamang na mayroong registration fee na P20.00 para sa mga edad 18 hanggang 25 anyos, at P10.00 naman para sa mga edad 17 anyos pababa. Wala na kayong kailangang dalhin sa araw ng patimpalak, dahil kami na ang bahala sa mga hardware na inyong kakailanganin (computer at keyboards). Maaari kayong pumili ng keyboard na QWERTY o Dvorak.

Sa mga nagnanais manood at masaksihan ang tagisan ng galing sa contest na ito, halina’t dumalo dahil libre ang entrance!

Proud Sponsors:


– GOLD Sponsors: Informatics Computer Institute, Agusan del Sur


– SILVER Sponsors: JP Fruits Retailer 

– SILVER Sponsors: Jasper and Kissa Computer Center

Hinumdumi, Kani nga blog gihubad usab sa Bisaya.

Note, this blog post has also been translated to English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Doakio, Brgy 2, San Francisco, 8501, https://doak.io. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact